Vergoeding dieetadvisering in 2018

Dieetadvies wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.
Daarnaast bieden de meeste zorgverzekeraars een extra vergoeding aan vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Chronische aandoening

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtweg aandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)? Dan valt uw vergoeding mogelijk onder ketenzorg. Dieetadvies wordt in dat geval voor 3 uur via de basisverzekering vergoed en wordt niet met het verplicht eigen risico verrekend.

Directe toegankelijkheid

Om aanspraak te maken op vergoeding van zorgverzekering, heeft u een schriftelijke verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) nodig. Tevens is de diëtist direct toegankelijk, echter de meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen geen vergoeding uit te keren zonder verwijsbrief. Om verwarring te voorkomen geeft Maaike Boere Diëtist de voorkeur aan een behandeling met een verwijsbrief.

Tarieven

1e consult (45 – 60 min + 30 min administratie): 75-90 euro (45min = 75 euro – exclusief opstellen persoonlijk “dieet”advies)
2e consult (kort 15 of lang 30 min): 15-30 euro
Opstellen persoonlijk “dieet”advies: v.a. 30 euro
Eerste huisbezoek (60 min + 30 min): 90 euro
Toeslag huisbezoek: 20 euro
Email consult 15 euro
Telefonisch consult 15 euro
Bestellen drink- of bijvoeding 15 euro (bestaande cliënt) - 30 euro nieuwe cliënt (dit heeft te maken met het aanmeldformulier wat ingevuld moet worden op de website van Eurocept Plaza; de leverancier waar ik mee samen werk).
PUBER FIT! – Pakket & Begeleiding 120 tot max 180 euro (3 uur volledige vergoeding bij kinderen onder de 18 jaar)

De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars en kunnen iets van elkaar verschillen.

 

Nieuw

U kunt ook bij mij terecht voor een wandelconsult (25 minuten wandelen – 5 minuten wegen en meten).

Kosten: 30,00 Euro.

 

Verder is een Skype consult ook mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als hierboven genoemd in de tabel.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan nu contact met mij op!