Vergoeding dieetadvisering in 2021

Dieetadvies wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.
Daarnaast bieden de meeste zorgverzekeraars een extra vergoeding aan vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Indirecte tijd

Naast het gesprek op de praktijk heeft een diëtist ook indirecte tijd (waar u niet bij zit) aan dossier, overleg met andere zorgverleners/mantelzorgers en rapportages. Helaas vervalt deze indirecte tijd per 2019 door een beleidsregel van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zou verrekend moeten worden in de tarieven van de zorgverzekeraars, maar dat is helaas bij geen enkele zorgverzekeraar gebeurd. Om deze reden heeft Maaike Boere géén contract afgesloten met:

  • Caresq (Hieronder vallen ook Besured, Promovendum, Eucare, Aon, National academic, Iptiq en Aevitea.
  • CZ (Hieronder vallen ook OHRA en Nationale Nederlanden); (Vanaf 1-4-2021 heb ik hier wel een overeenkomst mee afgesloten).
  • Eno zorgverzekeraar

Wat betekent dit voor u mocht u bij Caresq, CZ of de Eno verzekerd zijn? U zal dan van mij een factuur krijgen die u aan mij betaalt. Vervolgens dient u deze factuur in bij uw verzekeraar. In de meeste gevallen zal u ongeveer 75% vergoeding krijgen. Informeer voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt.

Chronische aandoening

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtweg aandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)? Dan valt uw vergoeding mogelijk onder ketenzorg. Dieetadvies wordt in dat geval voor 3-4 uur via de basisverzekering vergoed en wordt niet met het verplicht eigen risico verrekend.

Directe toegankelijkheid

Om aanspraak te maken op vergoeding van zorgverzekering, heeft u een schriftelijke verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) nodig. Tevens is de diëtist direct toegankelijk, echter de meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen geen vergoeding uit te keren zonder verwijsbrief.
Om verwarring te voorkomen geeft Maaike Boere Diëtist de voorkeur aan een behandeling met een verwijsbrief.

Tarieven

1e consult 45 min + indirect 30 min administratie tijd = 75 min80,63 - 93,75 euro = exclusief opstellen persoonlijk “dieet” advies.
2e consult (kort 15 of lang 30 min): 16,13 -37,50 euro
Opstellen persoonlijk “dieet”advies: v.a. 32, 25 - 37,50 euro
Eerste huisbezoek (60 min + 30 min): 96,78 - 112,50 euro
Inclusief reistijd + kosten en rapportage arts
Toeslag huisbezoek: 20-30 euro
Email consult kort
Email consult lang
16,13-18,75 euro
32,25-37,50 euro
Tel consult kort
Tel consult lang
16,13-18,75 euro
32,25-37,50 euro
Bestellen drink- of bijvoeding 16,13-18,75 euro (bestaande cliënt) - V.a. 32,25-37,50 euro nieuwe cliënt (dit heeft te maken met het machtiging wat ingevuld moet worden bij Eurocept of Sorgente .
PUBER FIT! – Pakket & Begeleiding = GRATIS! 193,50 - 225 euro (3 uur volledige vergoeding bij kinderen onder de 18 jaar!)

De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars en kunnen iets van elkaar verschillen. Zo heeft bijvoorbeeld Zorg en Zekerheid een uurtarief van 62,48 Euro vastgesteld en Menzis heeft als eerste zorgverzekeraar de tarieven eerlijk verhoogd naar 73,48 Euro. Dit is een groot verschil! Menzis gaat mee met de inflatie, maar helaas velen andere zorgverzekeraars nog niet.

Wilt u de betaling rechtstreeks aan mij voldoen dan is dat ook mogelijk.
Ik hanteer dan mijn eigen tarief van 74,00 Euro per uur. 

 

Nieuw: Wandelconsulten

U kunt ook bij mij terecht voor een wandelconsult (25 minuten wandelen – 5 minuten wegen en meten). Of 45 minuten wandelen en 5 minuten wegen en meten. Locatie: Om de Vliet heen in Leiden Zuid-West. Ik kan ook naar u toe komen, dan breng ik wel 15 minuten reistijd in rekening.

Kosten: Vanaf 30,00-36.00 Euro voor 30 minuten. (tarief verschilt per zorgverzekeraar).

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan nu contact met mij op!

mijn instagram

Error validating access token: The user has not authorized application 380204239234502.