Vergoeding dieetadvisering in 2020

Dieetadvies wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.
Daarnaast bieden de meeste zorgverzekeraars een extra vergoeding aan vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Indirecte tijd

Naast het gesprek op de praktijk heeft een diëtist ook indirecte tijd (waar u niet bij zit) aan dossier, overleg met andere zorgverleners/mantelzorgers en rapportages. Helaas vervalt deze indirecte tijd per 2019 door een beleidsregel van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zou verrekend moeten worden in de tarieven van de zorgverzekeraars, maar dat is helaas bij geen enkele zorgverzekeraar gebeurd. Om deze reden heeft Maaike Boere géén contract afgesloten met:

  • Caresq (Hieronder vallen ook Besured, Promovendum, Eucare, Aon, National academic, Iptiq en Aevitea.
  • CZ (Hieronder vallen ook OHRA en Nationale Nederlanden)
  • De Friesland

Wat betekent dit voor u mocht u bij Caresq, CZ of de Friesland verzekerd zijn? U zal dan van mij een factuur krijgen die u aan mij betaalt. Vervolgens dient u deze factuur in bij uw verzekeraar. Het kan zijn dat u dan niet het volledige bedrag vergoed krijgt, aangezien ik geen contract heb afgesloten met hen.
Informeer voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt.

Chronische aandoening

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtweg aandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)? Dan valt uw vergoeding mogelijk onder ketenzorg. Dieetadvies wordt in dat geval voor 3-4 uur via de basisverzekering vergoed en wordt niet met het verplicht eigen risico verrekend.

Directe toegankelijkheid

Om aanspraak te maken op vergoeding van zorgverzekering, heeft u een schriftelijke verwijzing van een arts (huisarts, tandarts of specialist) nodig. Tevens is de diëtist direct toegankelijk, echter de meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen geen vergoeding uit te keren zonder verwijsbrief.
Om verwarring te voorkomen geeft Maaike Boere Diëtist de voorkeur aan een behandeling met een verwijsbrief.

Tarieven

1e consult (45 – 60 min + 30 min administratie): 72-90 euro (45 min = 72 euro – exclusief opstellen persoonlijk “dieet”advies)
2e consult (kort 15 of lang 30 min): 18-36 euro
Opstellen persoonlijk “dieet”advies: v.a. 36 euro
Eerste huisbezoek (60 min + 30 min): 90 euro
Toeslag huisbezoek: 20-30 euro
Email consult 18 euro
Telefonisch consult 18 euro
Bestellen drink- of bijvoeding 18 euro (bestaande cliënt) - 30 euro nieuwe cliënt (dit heeft te maken met het aanmeldformulier wat ingevuld moet worden op de website van Eurocept Plaza; de leverancier waar ik mee samen werk).
PUBER FIT! – Pakket & Begeleiding 120 tot max 180 euro (3 uur volledige vergoeding bij kinderen onder de 18 jaar)

De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars en kunnen iets van elkaar verschillen.

 

Nieuw

U kunt ook bij mij terecht voor een wandelconsult (25 minuten wandelen – 5 minuten wegen en meten).

Kosten: 30,00-36.00 Euro (tarief verschilt per zorgverzekeraar).

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan nu contact met mij op!